آگهی مزایده عمومی اجاره تجاری غرفه های بازار روز شهرداری نی ریز-1403/03/31

آگهی مزایده عمومی اجاره تجاری غرفه های بازار روز شهرداری نی ریز-1403/03/31
نوبت اول:1403/03/13                                                                                            نوبت دوم:1403/03/20
 موضوع:
آگهی مزایده عمومی اجاره تجاری غرفه های بازار روز شهرداری نی ریز
مزایده گذار:
 شهرداری نی ریز
 شرح مزایده:

لینک دریافت آگهی مزایده

لینک دریافت اسناد مزایده

تذکر: در صورت دانلود سند مزایده از سامانه شفافیت پیشنهاد دهندگان می بایست الزاما قبل از تکمیل سند مزایده، ضمن مراجعه به واحد امور مالی شهرداری نی ریز کلیه صفحات را ممهور به مهر شهرداری نموده و سند مهر شده را تکمیل و در پاکت مربوطه قرار دهند.

 محل دریافت اسناد:

کلیه متقاضیان جهت دریافت اسناد می توانند به شهرداری نی ریز مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن چهار رقمی 0715320 داخلی 307 تماس حاصل نمایند و یا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس http://shafafiat.neyriz.ir مراجعه نمایند.

مهلت دریافت و ارسال اسناد تکمیل شده:
1403/03/30
تاریخ و ساعت برگزاری جلسه کمیسیون :
ساعت 9 صبح مورخ 1403/03/31


 
۹ خرداد ۱۴۰۳ ۰۸:۵۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید