آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای پروژه های عمرانی شهرداری نی ریز-1403/03/24

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای پروژه های عمرانی شهرداری نی ریز-1403/03/24
نوبت اول:1403/03/06                                                                                            نوبت دوم:1403/03/13
 موضوع:
آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای پروژه های عمرانی شهرداری نی ریز
مناقصه گذار:
 شهرداری نی ریز
 شرح مناقصه:

لینک دریافت آگهی مناقصه

لینک دریافت اسناد مناقصه تامین مصالح و اجرای پوشش دال مسلح کانال گودچاهی

لینک دریافت اسناد مناقصه تامین مصالح و اجرای موزائیک فرش پیاده رو خیابان شهید نواب صفوی

تذکر: در صورت دانلود سند مناقصه از سامانه شفافیت پیشنهاد دهندگان می بایست الزاما قبل از تکمیل سند مناقصه، ضمن مراجعه به واحد امور مالی شهرداری نی ریز کلیه صفحات را ممهور به مهر شهرداری نموده و سند مهر شده را تکمیل و در پاکت مربوطه قرار دهند.

 محل دریافت اسناد:

کلیه متقاضیان جهت دریافت اسناد می توانند به شهرداری نی ریز مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن چهار رقمی 0715320 داخلی 307 تماس حاصل نمایند و یا به سامانه شفافیت شهرداری نی ریز به آدرس http://shafafiat.neyriz.ir مراجعه نمایند.

مهلت دریافت و ارسال اسناد تکمیل شده:
1403/03/23
تاریخ و ساعت برگزاری جلسه کمیسیون :
ساعت 11 صبح مورخ 1403/03/24


 
۵ خرداد ۱۴۰۳ ۰۸:۰۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید