قرارداد تامین مصالح و اجرای لبه گذاری و جدول گذاری میدان ولایت

موضوع قرارداد:تامین مصالح و اجرای لبه گذاری و جدول گذاری میدان ولایت  نام پیمانکار:سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال):7/965/000/000       تاریخ انعقاد:1402/04/01  تاریخ پایان قرارداد:1402/05/31  مدت قرارداد:دو ماه شمسی
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۱ بهمن ۱۴۰۲ ۰۹:۲۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید