قرارداد خرید نرم افزار کمیسیون ماده 100

موضوع قرارداد:خرید نرم افزار کمیسیون ماده 100  نام پیمانکار:حجت جمالخواه  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال):1/498/000/000       تاریخ انعقاد:1402/03/29  تاریخ پایان قرارداد:1402/06/29  مدت قرارداد:شش ماه شمسی
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۱ بهمن ۱۴۰۲ ۰۸:۴۸

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید