قرارداد اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر

موضوع قرارداد:اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر  نام پیمانکار:کانون تبلیغاتی دیده بان  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال):620/000/000       تاریخ انعقاد:1402/08/15  تاریخ پایان قرارداد:1403/08/15  مدت قرارداد:یک سال شمسی
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:مزایده عمومی     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۱ بهمن ۱۴۰۲ ۰۸:۲۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید