قرارداد خریداری دال مسلح بتنی

موضوع قرارداد:خریداری دال مسلح بتنی  نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال):3/750/000/000       تاریخ انعقاد:1402/07/22  تاریخ پایان قرارداد:1402/12/29  مدت قرارداد:شش ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
 
۱ بهمن ۱۴۰۲ ۰۸:۰۳

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید