قراردادواگذاری غرفه شماره 135 واقع در بازار روز(فروش کیف و کفش)

موضوع قرارداد:واگذاری غرفه شماره 135 واقع در بازار روز(فروش کیف و کفش)  نام پیمانکار:سعیده بهمن یار  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال): ماهیانه 3/220/000 ریال       تاریخ انعقاد:1401/02/01  تاریخ پایان قرارداد:1402/02/01  مدت قرارداد:یکسال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             

 
۱۹ دی ۱۴۰۱ ۱۱:۵۳

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید