قرارداد واگذاری غرفه شماره 121 واقع در بازار روز(پوشاک فروشی)

موضوع قرارداد:واگذاری غرفه شماره 121 واقع در بازار روز(پوشاک فروشی)  نام پیمانکار:نجمه آفتاب  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال): ماهیانه 8/050/000 ریال       تاریخ انعقاد:1401/02/01  تاریخ پایان قرارداد:1402/02/01  مدت قرارداد:یکسال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             

 
۱۹ دی ۱۴۰۱ ۱۱:۴۱

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید