قرارداد نقاشی دیواری به سبک نگارگری خیابان امام مهدی (عج) محدوده ی مسجد تاریخی جامع کبیر

موضوع قرارداد:نقاشی دیواری به سبک نگارگری خیابان امام مهدی (عج)  نام پیمانکار:مجتبی زردشت  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال):1/500/000/000       تاریخ انعقاد:1401/08/09  تاریخ پایان قرارداد:1401/12/09  مدت قرارداد:چهار ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۱۲ دی ۱۴۰۱ ۱۱:۲۱

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید