قرارداد اجرای پوشش کانال مسجد جامع کبیر

موضوع قرارداد:اجرای پوشش کانال مسجد جامع کبیر  نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال):4/320/000/000       تاریخ انعقاد:1401/07/17  تاریخ پایان قرارداد:1402/01/17  مدت قرارداد:شش ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۱۲ دی ۱۴۰۱ ۱۱:۲۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید