قرارداد برون سپاری تهیه مصالح و اجرای سنگ نمای آب سرد کن های پارک معلم

موضوع قرارداد:برون سپاری تهیه مصالح و اجرای سنگ نمای آب سرد کن های پارک معلم  نام پیمانکار:سید حسین طباطبایی  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال):197/750/000       تاریخ انعقاد:1401/06/26  تاریخ پایان قرارداد:1401/07/26  مدت قرارداد:یک ماه شمسی
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۳۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۳:۵۸

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید