قرارداد برون سپاری تکمیل زمین اسکیت پارک گلستان

موضوع قرارداد:برون سپاری تکمیل زمین اسکیت پارک گلستان  نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال):2/098/000/000
      تاریخ انعقاد:1401/06/27  تاریخ پایان قرارداد:1401/12/27  مدت قرارداد:شش ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۲۸ آذر ۱۴۰۱ ۱۵:۲۱

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید