قرارداد تامین مصالح و احداث فاز دوم بوستان SPR

موضوع قرارداد:تامین مصالح و احداث فاز دوم بوستان SPR  نام پیمانکار:سید حسین طباطبایی  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال):8/760/859/684
      تاریخ انعقاد:1401/07/09  تاریخ پایان قرارداد:1401/10/09  مدت قرارداد:سه ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۲۸ آذر ۱۴۰۱ ۱۵:۲۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید