قرارداد امور عمرانی متفرقه

موضوع قرارداد:امور عمرانی متفرقه  نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال):6/100/500/000
      تاریخ انعقاد:1401/06/27  تاریخ پایان قرارداد:1402/06/27  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۲۸ آذر ۱۴۰۱ ۱۵:۲۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید