قرارداد تهیه مصالح و اجرای فونداسیون پایه چراغ بلوار ولایت

موضوع قرارداد:تهیه مصالح و اجرای فونداسیون پایه چراغ بلوار ولایت  نام پیمانکار:شرکت توان گستر فاروب  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال):4/400/000/000
      تاریخ انعقاد:1401/06/23  تاریخ پایان قرارداد:1401/12/23  مدت قرارداد:شش ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۲۸ آذر ۱۴۰۱ ۱۵:۲۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید