قرارداد اجرای تعمیر بدنه داخلی، کف ریزی و اجرای سقف استخر واقع در پارک امام خمینی (ره)

موضوع قرارداد:اجرای تعمیر بدنه داخلی، کف ریزی و اجرای سقف استخر پارک امام خمینی (ره)  نام پیمانکار:سید حسین طباطبایی  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال):1/819/750/000
      تاریخ انعقاد:1401/06/23  تاریخ پایان قرارداد:1401/12/23  مدت قرارداد:شش ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۲۸ آذر ۱۴۰۱ ۱۵:۲۱

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید