قرارداد اجرای حوضچه آبنما بوستان SPR

موضوع قرارداد:اجرای حوضچه آبنما بوستان SPR  نام پیمانکار:رسول پیرزاده  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال):2/047/000/000       تاریخ انعقاد:1401/06/25  تاریخ پایان قرارداد:1401/09/25  مدت قرارداد:سه ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۱۴ آذر ۱۴۰۱ ۱۰:۱۵

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید