قرارداد اجاره محل نصب پیشخوان شهر نت

موضوع قرارداد:اجاره محل نصب پیشخوان شهر نت  نام پیمانکار:بانک شهر  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال):170/000/000 سالانه       تاریخ انعقاد:1400/07/01  تاریخ پایان قرارداد:1402/06/31  مدت قرارداد:دو سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل  

           

 
۲۵ آبان ۱۴۰۱ ۱۳:۳۵

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید