قرارداد پشتیبانی نرم افزار دیدگاه چارگون

موضوع قرارداد:پشتیبانی نرم افزار دیدگاه چارگون  نام پیمانکار:شرکت چارگون  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال):170/000/000 سالانه       تاریخ انعقاد:1399/08/01  تاریخ پایان قرارداد:1401/07/30  مدت قرارداد:دو سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل  

           

 
۲۵ آبان ۱۴۰۱ ۱۳:۳۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید