قرارداد انجام امور متفرقه عمرانی

موضوع قرارداد:انجام امور متفرقه عمرانی  نام پیمانکار:سید حسین طباطبایی  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال):1/293/585/000       تاریخ انعقاد:1401/03/01  تاریخ پایان قرارداد:1402/02/31  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۲۵ آبان ۱۴۰۱ ۱۳:۳۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید