قرارداد فروش آب مازاد بر نیاز فضای سبزبه باغ واقع درجاده شهرک ابوالفضل

موضوع قرارداد:فروش آب مازاد بر نیاز فضای سبزبه باغ واقع درجاده شهرک ابوالفضل  نام پیمانکار:غلامرضا الله یار  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال):72/000/000       تاریخ انعقاد:1401/05/01  تاریخ پایان قرارداد:1401/07/30  مدت قرارداد:سه ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل  

             مشاهده درخواست:دریافت فایل

 
۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۱۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید