قرارداد فروش آب مازاد بر نیاز فضای سبزبه باغ واقع در بلوار سرداران

موضوع قرارداد:فروش آب مازاد بر نیاز فضای سبزبه باغ واقع در بلوار سرداران  نام پیمانکار:مهدی کیوانی  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال):312/000/000       تاریخ انعقاد:1401/04/25  تاریخ پایان قرارداد:1402/04/25  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل  

             مشاهده درخواست:دریافت فایل

 
۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۰۵

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید