قرارداد خدمات مهندسی و طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان اداری شهرداری

موضوع قرارداد:خدمات مهندسی و طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان اداری شهرداری  نام پیمانکار:امین لطفی  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال): 1/000/000/000       تاریخ انعقاد:1401/04/20  تاریخ پایان قرارداد:1401/08/20  مدت قرارداد:چهار ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:وزارت راه و شهرسازی     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل      
۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۸:۱۷

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید