قرارداد اجرای موزائیک فرش قطعه دوم پیاده رو های خیابان شهید نواب صفوی

موضوع قرارداد:اجرای موزائیک فرش قطعه دوم پیاده رو های خیابان شهید نواب صفوی  نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال): 6/088/000/000       تاریخ انعقاد:1401/03/25  تاریخ پایان قرارداد:1401/06/25  مدت قرارداد:سه ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۲۶ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۸:۱۳

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید