قرارداد کانیوو گذاری کوچه های سطح شهر نی ریز

موضوع قرارداد:کانیوو گذاری کوچه های سطح شهر نی ریز  نام پیمانکار:حبیب علی پور  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال): 4/088/000/000       تاریخ انعقاد:1401/04/01  تاریخ پایان قرارداد:1401/09/30  مدت قرارداد:شش ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۴۷

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید