قرارداد خرید تک لبه سنگی بولوار شهید جمشید زردشت

موضوع قرارداد:خرید تک لبه سنگی بولوار شهید جمشید زردشت  نام پیمانکار:شرکت متحده چاه سوار آغا  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال): 6/104/000/000       تاریخ انعقاد:1401/02/25  تاریخ پایان قرارداد:1401/02/25  مدت قرارداد:
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۱۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید