قرارداد تامین مصالح و اجرای تک لبه سنگی بولوار شهید جمشید زردشت

موضوع قرارداد:تامین مصالح و اجرای تک لبه سنگی بولوار شهید جمشید زردشت  نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال): 4/900/000/000       تاریخ انعقاد:1401/02/17  تاریخ پایان قرارداد:1401/08/17  مدت قرارداد:شش ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

             مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۲۵ آبان ۱۴۰۱ ۱۳:۳۵

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید