تملک پلاک ثبتی 3788/2 آقای نادعلی بیات و ارائه خدمات مالی پلاک ثبتی 2280 آقای محمد بذرافشان (صورتجلسه شماره 42 )

تملک پلاک ثبتی 3788/2 آقای نادعلی بیات و ارائه خدمات مالی پلاک ثبتی 2280 آقای محمد بذرافشان (صورتجلسه شماره 42 )
تملک پلاک ثبتی 3788/2 آقای نادعلی بیات و ارائه خدمات مالی پلاک ثبتی 2280 آقای محمد بذرافشان
 دوره:  دوره ششم شورا
 تاریخ جلسه:  1401/03/25
 شماره جلسه: چهل ودوم
 فایل مصوبه: مشاهده فایل
 تاریخ ابلاغ: 1401/04/07
 شماره ابلاغ: 40/ص/1401
فایل ابلاغ مصوبه: مشاهده فایل

1-در خصوص نامه شماره 1401/14/583/ص مورخ 1401/03/08شهرداری نی ریز موضوع پلاک ثبتی 3788/2 با کد نوسازی 8-119-1-1 مبنی بر تملک مقدار 23/62 متر مربع از پلاک صدر الذکر با نظر کارشناسی هر متر مربع به مبلغ 23/000/000 ریال ( بیست و سه میلیون ریال ) و ارزش کل عرصه مورد مسیر به مبلغ 1/431/290/000 ریال به شهرداری اجازه داده می شود نسبت به تملک مورد مسیر اقدام نماید (با رعایت تمامی آیین نامه ها و دستور العمل های مالی شهرداری)

2-در خصوص نامه شماره 1401/14/728/ص مورخ 1401/03/22 شهرداری نی ریز موضوع پلاک ثبتی 2280 با کد نوسازی 1-51-63-2-1 مبنی بر تقاضای تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در متراژ باقیمانده 41/62 متر مربع به شهرداری اجازه داده می شود با رعایت تمامی آیین نامه ها و دستور العمل های مالی شهرداری نسبت به ارائه خدمات مالی در قالب تغییر کاربری به باقی مانده پلاک صدر الذکر اقدام نماید.

 

۱۸ تیر ۱۴۰۱ ۰۸:۵۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید