اخبار

Loading
Loading
 • فاز دوم بوستان SPR با مساحتی بیش از 7 هزار مترمربع توسط شهرداری نی ریز آغاز شد
  فاز دوم بوستان SPR با مساحتی بیش از 7 هزار مترمربع توسط شهرداری نی ریز آغاز شد
  فاز دوم بوستان SPR با مساحتی بیش از 7 هزار مترمربع توسط شهرداری نی ریز آغاز شد
  فاز دوم بوستان SPR با مساحتی بیش از 7 هزار مترمربع توسط شهرداری نی ریز آغاز شد
 • عملیات روشنایی بولوار ولایت با مشارکت شهرداری نی ریز و مدیریت توزیع برق آغاز شد.
  عملیات روشنایی بولوار ولایت با مشارکت شهرداری نی ریز و مدیریت توزیع برق آغاز شد.
  عملیات روشنایی بولوار ولایت با مشارکت شهرداری نی ریز و مدیریت توزیع برق آغاز شد.
  عملیات روشنایی بولوار ولایت با مشارکت شهرداری نی ریز و مدیریت توزیع برق آغاز شد.
 • یک دستگاه بیل مکانیکی 5میلیارد تومانی هدیه ی دیگری از شهرداری نی ریز به شهروندان
  یک دستگاه بیل مکانیکی 5میلیارد تومانی هدیه ی دیگری از شهرداری نی ریز به شهروندان
  یک دستگاه بیل مکانیکی 5میلیارد تومانی هدیه ی دیگری از شهرداری نی ریز به شهروندان
  یک دستگاه بیل مکانیکی 5میلیارد تومانی هدیه ی دیگری از شهرداری نی ریز به شهروندان
 • آسفالت بیش از هفتاد هزار مترمربع از معابر خاکی شهر نی ریز در 9 ماه ابتدای سال 1401
  آسفالت بیش از هفتاد هزار مترمربع از معابر خاکی شهر نی ریز در 9 ماه ابتدای سال 1401
  آسفالت بیش از هفتاد هزار مترمربع از معابر خاکی شهر نی ریز در 9 ماه ابتدای سال 1401
  آسفالت بیش از هفتاد هزار مترمربع از معابر خاکی شهر نی ریز در 9 ماه ابتدای سال 1401
 • فراخوان دومین جشنواره ملی شعر فاطمی در سایه سار طوبی
  فراخوان دومین جشنواره ملی شعر فاطمی در سایه سار طوبی
  فراخوان دومین جشنواره ملی شعر فاطمی در سایه سار طوبی
  فراخوان دومین جشنواره ملی شعر فاطمی در سایه سار طوبی
 • عملیات عمرانی پوشش آخرین قطعه ی کانال مسجد جامع کبیر آغاز شد.
  عملیات عمرانی پوشش آخرین قطعه ی کانال مسجد جامع کبیر آغاز شد.
  عملیات عمرانی پوشش آخرین قطعه ی کانال مسجد جامع کبیر آغاز شد.
  عملیات عمرانی پوشش آخرین قطعه ی کانال مسجد جامع کبیر آغاز شد.
 • کاشت گلهای فصلی در میدان ها و خیابان های شهر با تلاش واحد فضای سبز شهرداری نی ریز
  کاشت گلهای فصلی در میدان ها و خیابان های شهر با تلاش واحد فضای سبز شهرداری نی ریز
  کاشت گلهای فصلی در میدان ها و خیابان های شهر با تلاش واحد فضای سبز شهرداری نی ریز
  کاشت گلهای فصلی در میدان ها و خیابان های شهر با تلاش واحد فضای سبز شهرداری نی ریز
 • چند نمای تازه از پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی دریاچه مصنوعی و ورزشگاه مجتمع پارک آزادی
  چند نمای تازه از پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی دریاچه مصنوعی و ورزشگاه مجتمع پارک آزادی
  چند نمای تازه از پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی دریاچه مصنوعی و ورزشگاه مجتمع پارک آزادی
  چند نمای تازه از پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی دریاچه مصنوعی و ورزشگاه مجتمع پارک آزادی
 • آسفالت مسیر منطقه گردشگری آبشار تارم با همیاری باغداران توسط شهرداری نی ریز انجام شد
  آسفالت مسیر منطقه گردشگری آبشار تارم با همیاری باغداران توسط شهرداری نی ریز انجام شد
  آسفالت مسیر منطقه گردشگری آبشار تارم با همیاری باغداران توسط شهرداری نی ریز انجام شد
  آسفالت مسیر منطقه گردشگری آبشار تارم با همیاری باغداران توسط شهرداری نی ریز انجام شد
 • لبه گذاری، جدول گذاری و آماده سازی آخرین قطعه ی خیابان سردار شهید جاویدی
  لبه گذاری، جدول گذاری و آماده سازی آخرین قطعه ی خیابان سردار شهید جاویدی
  لبه گذاری، جدول گذاری و آماده سازی آخرین قطعه ی خیابان سردار شهید جاویدی
  لبه گذاری، جدول گذاری و آماده سازی آخرین قطعه ی خیابان سردار شهید جاویدی
Loading