عملکرد شهرداری نی ریز از زمان آغاز به کار شورای پنجم را، چگونه ارزیابی می نمایید؟



شهروندان عزیز،آیا از وجود باکس های زباله در سطح شهر راضی هستید؟

شهروندان گرامی، به نظر شما جمع آوری زباله چه زمانی از شبانه روز انجام گیرد؟