نظرسنجی

شهروندان گرامی، عملکرد دوره پنجم شورای اسلامی شهر را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟