مصوبات دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز

دویست و شصتمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر نی ریز
کد خبر ۵۷۴
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعداد بازدید ۳
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵