قرارداد خرید یک دستگاه پراید جهت جایزه خوش حسابی

موضوع قرارداد:خرید یک دستگاه پراید جهت جایزه خوش حسابی            نام پیمانکار:نمایشگاه اتومبیل ستاره فارس  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):485,000,000  تاریخ انعقاد:1398/08/28          تاریخ پایان قرارداد:98/08/28  مدت قرارداد:
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء توضیحات

   صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل  مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل  
۲۳ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۲۵

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید