قرارداد نظافت، جمع آوری، حمل و دفن زباله

موضوع قرارداد:نظافت، جمع آوری ، حمل و دفن زباله            نام پیمانکار:شرکت توسعه نوین ثمین آمود  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):3,082,765,258 ماهیانه  تاریخ انعقاد:98/05/01          تاریخ پایان قرارداد:99/05/31  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل
    صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل                     مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۳۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید