قرارداد انجام امور چاپ

موضوع قرارداد:انجام امور چاپ            نام پیمانکار:علی اصغر شرافتی  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):طبق قیمتهای مندرج در قرارداد  تاریخ انعقاد:98/05/27          تاریخ پایان قرارداد:99/05/15  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء توضیحات
 متن قرارداد:دریافت فایل
   صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل                       مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۲۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید