قرارداد اجرای دیوار ساختمان شماره 2 آتش نشانی

موضوع قرارداد: اجرای دیوار ساختمان شماره 2 آتش نشانی            نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):1,335,900,000  تاریخ انعقاد:98/02/31          تاریخ پایان قرارداد:98/09/01  مدت قرارداد:شش ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل
 صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل                  مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل
۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۹:۲۸

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید