اوقات شرعی

سه شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

  • اذان صبح ۰۵ : ۱۵ : ۲۰
  • طلوع خورشید ۰۶ : ۴۰ : ۱۶
  • اذان ظهر ۱۲ : ۱۷ : ۲۹
  • غروب خورشید ۱۷ : ۵۵ : ۱۴
  • اذان مغرب ۱۸ : ۱۲ : ۳۳
  • نیمه شب شرعی ۲۳ : ۳۴ : ۴۱