اوقات شرعی

جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

  • اذان صبح ۰۴ : ۱۰ : ۱۶
  • طلوع خورشید ۰۵ : ۵۳ : ۲۹
  • اذان ظهر ۱۳ : ۰۱ : ۰۹
  • غروب خورشید ۲۰ : ۰۹ : ۱۲
  • اذان مغرب ۲۰ : ۲۸ : ۳۴
  • نیمه شب شرعی ۰۰ : ۰۹ : ۱۷