اوقات شرعی

سه شنبه، ۶ فروردین ۱۳۹۸

  • اذان صبح ۰۵ : ۳۴ : ۱۰
  • طلوع خورشید ۰۷ : ۰۰ : ۰۲
  • اذان ظهر ۱۳ : ۱۰ : ۰۷
  • غروب خورشید ۱۹ : ۲۰ : ۴۷
  • اذان مغرب ۱۹ : ۳۷ : ۵۵
  • نیمه شب شرعی ۰۰ : ۲۶ : ۴۱