اوقات شرعی

سه شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۷

  • اذان صبح ۰۵ : ۴۲ : ۱۳
  • طلوع خورشید ۰۷ : ۱۱ : ۱۰
  • اذان ظهر ۱۲ : ۱۵ : ۵۰
  • غروب خورشید ۱۷ : ۲۰ : ۴۹
  • اذان مغرب ۱۷ : ۳۹ : ۱۹
  • نیمه شب شرعی ۲۳ : ۳۱ : ۲۰