اوقات شرعی

سه شنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۹

  • اذان صبح ۰۴ : ۰۸ : ۲۷
  • طلوع خورشید ۰۵ : ۵۵ : ۲۳
  • اذان ظهر ۱۳ : ۰۹ : ۲۳
  • غروب خورشید ۲۰ : ۲۳ : ۰۹
  • اذان مغرب ۲۰ : ۴۲ : ۵۵
  • نیمه شب شرعی ۰۰ : ۱۶ : ۱۲