اوقات شرعی

سه شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

  • اذان صبح ۰۵ : ۲۰ : ۰۴
  • طلوع خورشید ۰۶ : ۴۹ : ۴۱
  • اذان ظهر ۱۱ : ۵۱ : ۱۶
  • غروب خورشید ۱۶ : ۵۲ : ۳۴
  • اذان مغرب ۱۷ : ۱۱ : ۱۵
  • نیمه شب شرعی ۲۳ : ۰۶ : ۴۴