اوقات شرعی

دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

  • اذان صبح ۰۴ : ۱۷ : ۲۱
  • طلوع خورشید ۰۵ : ۵۸ : ۰۲
  • اذان ظهر ۱۳ : ۰۰ : ۴۳
  • غروب خورشید ۲۰ : ۰۳ : ۵۱
  • اذان مغرب ۲۰ : ۲۲ : ۵۴
  • نیمه شب شرعی ۰۰ : ۱۰ : ۰۳