تماس با ما

نشانی:  نی ریز-خیابان آیت الله طالقانی(ره)-شهرداری نی ریز
 تلفنخانه: 071-5320
 فکس:  071-53830533
 کد پستی:  74916-14344
 پست الکترونیک:  info@neyriz.ir