بودجه سال 1401 شورای شهر و بودجه سال 1401 شهرداری (صورتجلسه شماره 29 )

بودجه سال 1401 شورای شهر و بودجه سال 1401 شهرداری (صورتجلسه شماره 29 )
بودجه سال 1401 شورای شهر و بودجه سال 1401 شهرداری
 دوره:  دوره ششم شورا
 تاریخ جلسه:  1400/11/25
 شماره جلسه: بیست و نهم
 فایل مصوبه: مشاهده فایل
 تاریخ ابلاغ: 1400/12/15
 شماره ابلاغ:  215/ص/1400
فایل ابلاغ مصوبه: مشاهده فایل

1-نامه شماره 657 مورخ 1400/11/25 حسابدار شورای اسلامی شهر درخصوص تعیین بودجه شورای شهر در سال 1401 مطرح و با توجه به بخشنامه بودجه و نامه شماره 1400/41312/42/56/ص دفتر امور شهری و شورای اسلامی شهر نی ریز به مبلغ 2/950/000/000 ریال ( دو میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال) به تصویب رسید.

2-الف-لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری نی ریز در شورا مطرح و با  توجه به بررسی ردیف های عمرانی و به منظور افزایش رضایت مندی شهروندان بودجه پیشنهادی 25 ( بیست و پنج ) میلیارد ریال افزایش پیدا کرد، جزئیات و کلیات بودجه جمعا به مبلغ 690 ششصد و نود میلیارد ریال به تصویب رسید.

2-ب-باستناد تبصره بند 14 ماده 80 قانون شوراها و ماده 35 آیین نامه مالی شهرداریها سقف اجازه انجام معاملات سال 1401 تا مبلغ 8/000/000/000 ریال ( هشت میلیارد ریال ) به شهردار محترم واگذار می شود .

2-ج- شهرداری می تواند در اجرای ماده 39 آیین نامه مالی شهرد اریها نسبت به جابجایی از حسابی به حساب دیگر یا از حساب شهرداری به سازمانها و بالعکس تا سقف 10/000/000/000 ریال ( ده میلیارد ریال) اقدام نماید.

 2-د- شهرداری می تواند  به استناد بند 7 ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات از فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1401 به میزان 5% پنج درصد از بودجه سال 1401 جهت هزینه کرد ردیف حوادث غیر مترقبه پیش بینی نماید.

 

۱۶ اسفند ۱۴۰۰ ۰۹:۱۸

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید