قرارداد خرید مخزن بازیافت پسماند شهری

موضوع قرارداد:خرید مخزن بازیافت پسماند شهری  نام پیمانکار:شرکت بارز پلاستیک تهران  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال): 1/471/500/000 ریال       تاریخ انعقاد:1400/08/08  تاریخ پایان قرارداد:1401/09/08  مدت قرارداد:یک ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

              مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۶ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۵۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید