قرارداد اجرای لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر

موضوع قرارداد:اجرای لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر  نام پیمانکار:مهدی راکب  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):2/750/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/09/11  تاریخ پایان قرارداد:1400/09/10  مدت قرارداد:یکسال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۲۳ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۱۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید