قرارداد اجرای زیرسازی کوچه های سطح شهر

موضوع قرارداد:اجرای زیرسازی کوچه های سطح شهر  نام پیمانکار:مقصود ستارزاده  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):3/450/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/09/02  تاریخ پایان قرارداد:1400/02/02  مدت قرارداد:شش ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۱۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۲۳

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید