قرارداد تخریب و بهسازی دیوار حد غرب مسجد جامع کبیر

موضوع قرارداد:تخریب و بهسازی دیوار حد غرب مسجد جامع کبیر            نام پیمانکار:ارغوان رئیسی  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):200,000,000  تاریخ انعقاد:1398/09/20          تاریخ پایان قرارداد:98/11/20  مدت قرارداد:دو ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:توافق نامه توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل
  اسناد مرتبط:دریافت فایل  
۲۳ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۵۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید