قرارداد خرید المان پنجره میدان گاز

موضوع قرارداد:خرید المان پنجره میدان گاز            نام پیمانکار:شرکت عمران ارتباط نسیم  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):632,200,000  تاریخ انعقاد:1398/10/03          تاریخ پایان قرارداد:98/11/03  مدت قرارداد:یک ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل
   صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل  مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل  
۲۳ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۲۸

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید