اسماعیل طوسی

 آقای اسماعیل طوسی

مدیریت فناوری اطلاعات

تلفن:داخلی 211-5320


 • امکان سنجی و طراحی نقشه شبکه های رایانه های مورد نیاز با توجه به تعداد کاربران، حجم داده ها و نقاط اتصال
 • اجرای عملیات پیاده سازی و کابل کشی شبکه های داخلی
 • نصب و راه اندازی رایانه خام و تنظیمات مربوطه
 • نصب و راه اندازی ایستگاههای کاری و تنظیمات مربوطه
 • نظارت بر جریان آماده سازی و راه اندازی دستگاههای اصلی و پیرامونی و کنترولرهای مربوطه و ایجاد هماهنگی کامل در کلیه امور عملیاتی واحد مربوطه
 • کنترل و مدیریت کاربران شبکه و تعریف سطوح دسترسی هر یک از ایستگاههای کاری
 • جمع آوری، مطالعه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به پیشرفت های علمی و تکنولوژی به منظور دستیابی به روش های کارآمد و استفاده از آنها در واحد مربوطه
 • انجام عملیات پشتیبان گیری از پایگاههای اطلاعاتی و نرم افزارهای مربوطه با رایانه خادم
 • همکاری در تهیه و تنظیم برنامه کار واحد خدمات رایانه ای و مشارکت تهیه برنامه زمانی
 • عیب یابی و رفع خطر در بستر شبکه ارتباطی
 • تنظیم گزارش های ادواری از وضعیت شبکه و عملیات کاربران
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  تلفن
 1  راضیه قره چاهی  مسئول سامانه شفافیت و کارشناس فناوری اطلاعات  داخلی 210-5320