قرارداد اجرای دیوار صحن شهداء

موضوع قرارداد:اجرای دیوار صحن شهداء  نام پیمانکار:سید حسین طباطبایی  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):2/900/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/09/20  تاریخ پایان قرارداد:1399/12/20  مدت قرارداد:سه ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۲۳ آذر ۱۳۹۹ ۰۹:۱۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید