آگهی مناقصه واگذاری انجام مدیریت پیمان خدمات شهرداری نی ریز-1399/07/13

آگهی مناقصه واگذاری انجام مدیریت پیمان خدمات شهرداری نی ریز-1399/07/13
 آگهی مناقصه واگذاری انجام مدیریت پیمان خدمات شهرداری نی ریز  دریافت فایل
 اسناد مناقصه انجام مدیریت پیمان خدمات شهرداری نی ریز  دریافت فایل

۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۴۳

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید