قرارداد اجرای لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر

موضوع قرارداد:اجرای لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر  نام پیمانکار:مهدی راکب  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):2/200/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/05/01  تاریخ پایان قرارداد:1400/04/31  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۲۷ اَمرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۳۴

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید