قرارداد اجرای نازک کاری ساختمان مدیریت بحران شهرداری

موضوع قرارداد:اجرای نازک کاری ساختمان مدیریت بحران شهرداری  نام پیمانکار:رسول پیرزاده  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):3/580/500/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/04/10  تاریخ پایان قرارداد:1400/04/10  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۲۷ اَمرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۲۹

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید