قرارداد اجرای زیرسازی بلوار ولایت و کوچه های سطح شهر (شادابخت)

موضوع قرارداد:اجرای زیرسازی بلوار ولایت (شادابخت)            نام پیمانکار:شرکت سایه کستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):797,500,000  تاریخ انعقاد:98/09/05          تاریخ پایان قرارداد:99/01/05  مدت قرارداد:4 ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل
      صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل                      مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل
۲۲ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۰۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید