قرارداد اجرای خط کشی ترافیکی شبکه معابر سطح شهر

موضوع قرارداد:اجرای خط کشی ترافیکی شبکه معابر سطح شهر            نام پیمانکار:شرکت ایمن سازان نیک اندیش ساتراپ  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):412,837,500  تاریخ انعقاد:98/08/01          تاریخ پایان قرارداد:98/08/30  مدت قرارداد:یک ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء توضیحات
 متن قرارداد:دریافت فایل
صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل                  مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۵۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید